Sun Pilot 讀經運動 17-18年度

17-18年度 Sun Pilot 運動已於10月開始
現正接受報名!(歡迎中途加入)
按此了解詳情及報名
 

Sun Pilot 運動 - 網上空間

Facebook:sunpilot@hksu.org.hk
Facebook 專頁:www.facebook.com/SunPilot.page

 


 

Sun Pilot 運動

主辦單位:香港讀經會
協辦單位:香港聖經公會 / 香港中華基督教青年會
支持單位:安恩工程顧問有限公司 / 香港基督少年軍 /
     澳門讀經會 / 澳門浸信會書局 / 興學證基協會 /
     SingforGod 薪火敬拜使團 (按筆劃序)

 

su_logo 香港讀經會

辦公室 :
香港九龍灣啟興道2號太平洋貿易中心5字樓7-9室
(電話 2369-3384; 傳真 2369-1837)

書室及訓練中心:香港九龍彌敦道138號聖安德烈基督中心3字樓A室 (佐敦地鐵站D出口)
(電話 2369-4350; 傳真 2369-4333)